Zpětná vazba jako prostředek růstu

Ptáte se, k čemu zpětná vazba slouží? Nastavuje zrcadlo, abychom věděli, jaký podáváme výkon v zaměstnání, a mohli na něm zapracovat. Abychom se dozvěděli, jak působíme na ostatní, a mohli zlepšit svou interakci s nimi. Abychom zároveň druhým mohli podat informace o jejich výkonu. Je nezbytná ke kontrole porozumění a k dalšímu profesnímu i osobnímu růstu. Bez větších emocí by měla poskytovat také informace hodnotícího charakteru o komunikaci samotné. Člověk, kterému se jí dostává tím správným způsobem, se cítí doceněný za dosažené cíle, a zároveň zjišťuje své rezervy. Zlepšit se přeci můžeme jen ve chvíli, kdy víme, na čem přesně zapracovat. A do zlepšování se pouštíme o to ochotněji ve chvílích, kdy jsme si jisti, že to nezůstane nepovšimnuto.

Klíč k efektivní komunikaci a spolupráci

Žádný učený z nebe nespadl, i pracovat s informacemi se musíme naučit, stejně jako oceňovat, přiměřeně kritizovat a ocenění a kritiku od ostatních přijímat. K tomu všemu Vám může pomoci náš 50timinutový virtuální kurz. Hodí se pro nižší a střední management, mistry a vedoucí pracovníky všeho druhu.